Anasayfa
Geri Dön

Eczacılar Sorunlarına Reçete Arıyor

41. Bölge Tokat Eczacılar Odası, 2009 yılından beri güncellenmeyen ilaç kararnamesi dolayısıyla yaşadıkları kaybı, düzenledikleri basın açıklaması ile duyurdu.

41. Bölge Tokat Eczacılar Odası, 2009 yılından beri güncellenmeyen ilaç kararnamesi dolayısıyla yaşadıkları kaybı, düzenledikleri basın açıklaması ile duyurdu.

 

41. Bölge Tokat Eczacılar Odası Başkanlığı tarafından hizmet binalarında bir basın açıklaması yapıldı. Başkan Hakan Yılmazer ile birlikte oda yöneticileri ve eczacıların katıldığı basın açıklamasında en son 2009 yılında güncellemesi yapılan ilaç fiyat kararnamesinin ivedi bir şekilde yeniden güncellenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Türk Eczacılar Birliği ile toplamda 54 bölgedeki eczacılar odasının eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklaması, aynı zamanda başlatılan eylem planının ilk ayağını oluşturuyor. Eczanelerin kapanması ve hatta eczanelerdeki çalışan sayısının azalması ihtimaline dayanan endişelerin dile getirildiği basın açıklaması sonrasında, eczacılar sorunlara çözüm bulamayacak olurlarsa, siyah önlük eylemlerinden kepenk kapatma eylemine kadar birçok eylemle sürecin devam edeceği sinyalini de verdi.

 

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasının Tokat ayağında; Başkan Hakan Yılmazer'in açıkması şöyle oldu: Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası Başkanları ve yöneticileri 23-25 Haziran 2022 tarihleri arasında Konya'da 43. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısında bir araya gelerek, eczacılık mesleğinin gündemindeki konuları ele almış ve aşağıdaki konularda fikir birliğine ulaşmıştır:

 

Artık Katlanılamaz Bir Boyuta Ulaştı

 

Türk Eczacıları Birliği, tüm Bölge Eczacı Odaları ve ülkemizin dört bir yanında hizmet sunan meslektaşlarımız, üstlendikleri sorumluluğunun bilincinde, toplumun sağlığını koruma ve geliştirme ana hedefiyle eczacılık mesleğini onurlu bir şekilde sürdürebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Ancak mesleğin karşı karşıya kaldığı sorunlar, artık katlanılamaz bir boyuta ulaşmış durumdadır. Eczacılık mesleği, benzeri daha önce hiç yaşanmamış bir ekonomik tehdit altındadır. Bu tehdidin birincil nedeni 2009 yılından bu yana bir türlü güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesidir. 13 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinin yarattığı koşullara bir de ekonomik krizin eklenmesi eczacıları tamamen tüketmiştir.

 

2 Eczaneden 1'i Kapanabilir

 

Eczacılar; kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri gibi rutin ödemeleri dahi yapamayacak noktaya gelmiş, ecza depolarına ödemeleri birikmiş ve bir kredi borcunu başka bir kredi borcuyla ödedikleri bir borç sarmalına girmişlerdir. İki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığı bu ortamda eczane iflaslarının başlaması an meselesidir.

 

44 Bini Aşkın Eczacı Var

 

Türk Eczacıları Birliğinin, sorunun çözümü için yaptığı sayısız girişim ve uyarı göz ardı edilmiş; her türlü yapıcı öneri görmezden gelinmiş, mesleğin sorunlarını çözme gayretinin gösterilmesi bir yana günbegün, içinde bulunduğumuz krizin derinleşmesine seyirci kalınmıştır.  Ne yazık ki 44 bini aşkın eczacının ve eczacılık mesleğinin sorunları görmezden gelinmiş, adeta yok sayılmıştır. Mevcut koşulların, mesleğin sadece bugününü değil geleceğini de kararttığı aşikardır.

 

Düzenlemelere Eczacılar Dahil Edilmedi

 

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda TBMM'den geçen son yasal düzenlemeye kamu eczacılarının dâhil edilmemesi mesleğimize bakış açısının bir başka tezahürüdür. Kamuda görev yapan eczacılarımız ile kamudan emekli eczacılarımızın uğradığı hak kaybı kabul edilemez.

 

İlaç Yoklukları Yaşanıyor

 

Hastaların ilaca erişim sorununun çözülmesi bir yana, ilaç yoklukları artık daha sık periyotlarla yaşanır hale gelmiştir. Son dönemde özellikle diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara ait ilaçlara erişimde güçlük yaşanmaktadır. Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir. Yaşanan bu soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha güç hale gelecek ve ciddi sonuçları olan sağlık sorunları yaratacaktır.

 

Bununla birlikte başta onkoloji ilaçları olmak üzere çok sayıda yeni nesil ilaç, Türkiye'ye gelmemektedir. Hastalarımız daha etkin ve yenilikçi tedavi yöntemlerinden mahrum kalmaktadır. 

 

Hastanın Cebinden Çıkan Para Arttı

 

Hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmamıştır.  Bazı ilaçlarda Sosyal Güvenlik Kurumunun karşıladığı tutarın daha fazlasını hasta cebinden ödemek zorunda kalmaktadır. Mevcut ekonomik koşullarda hastalar açısından sürdürülemez olan bu durum, eczacılar açısından da mağduriyet yaratmaktadır.


Meslek Varlık Yokluk Mücadelesinde

 

Buradan ilan ediyoruz ki; eczacılık mesleğinin bugün varlık yokluk mücadelesi verdiği bir dönemde Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odamızın öncelikli gündem maddesi, mesleki sürdürülebilirliği sağlamaktır. Burada ifade ettiklerimizin dışında mesleğimizin çok sayıda çözüm bekleyen sorunu bulunmaktadır. Bu sıkıntıları Türk Eczacıları Birliği ile müzakere etmek yerine, eczacılık mesleğinin sorunlarının görmezden gelinmesi, mesleğimizin sorunlarını çözme istek ve iradesinin taşınmadığını göstermektedir. Eczacılar kendilerini yok sayan bu iradeye boyun eğmemeye kararlıdır.

 

Gerekirse Eczaneleri Kapatacağız

 

Eczacılar olarak birlikte eylemsel tavır gösterme kararı; mesleğe başlarken etik kurallara ve mesleğin onuruna uygun davranacağımıza ilişkin ettiğimiz yeminin gereğidir. Bu yeminin gereği olarak harekete geçmekten başka çaremiz kalmamıştır. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dâhil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir. Bu çerçevede Anayasal demokratik haklarımızı kullanacağımız yönündeki güçlü irademizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Günün Diğer Haberleri