Anasayfa
Geri Dön

Hayvan Pazarları ve Yüzyüze Eğitimler Başlıyor

Hayvan Pazarları ve Yüzyüze Eğitimler Başlıyor

Tokat İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 30.11.2020/106 nolu kararı ile kapılan hayvan pazarlarının sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde alınması kaydıyla açılabileceği, Hayat Boyu Öğrenme (Halk Eğitim Merkezlerinde) kurumlarında yüz yüze eğitimlerin ise gerekli tedbirleri almak kaydıyla 15 Şubat 2021 tarihinde faaliyetlerine başlayabileceklerini açıkladı. 

 

TOKAT İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI KARAR TARİHİ : 19.01.2021 KARAR NO : 2021 / 04 Sayfa 1 | 2 İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 19.01.2021 tarihinde Saat 09:30 da Tokat Valisi Dr. Ozan BALCI Başkanlığında, “Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında İlimizin genel durumunu” görüşmek üzere Kurul Üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının Genelgeleri kapsamında ve İlimize özel daha önceden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizce bir çok tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

 

 

Yapılan toplantıda;

 

1- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 30.11.2020/106 nolu kararın 7. Maddesinde bahsi geçen hayvan pazarlarının kapatılması yönünde karar alınmıştı. Gelinen bu aşamada İlimiz genelinde bulunan hayvan pazarlarının, Sorumlu Kurum/Kuruluşlarca Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde (https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39265/0/covid-19salgin yonetimivecalismarehberipdf.pdf) Covid-19 salgınına yönelik hayvan pazarları için belirtilen tedbirlerin almak ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlere denk gelen pazarların İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlere alınması kaydıyla hayvan pazarlarının kurulabilmesine,

 

2- Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 06.01.2021 tarih ve 18876442 sayılı yazıları ile Hayat Boyu Öğrenme (Halk Eğitim Merkezlerinde) kurumlarında yüz yüze eğitim hizmetlerinin 11.01.2021 tarihinde başlanabileceği belirtilmekte ise de, Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi hususu gereği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.01.2021 tarih ve 19197072 sayılı yazılı taleplerini doğrultusunda, İlimiz genelindeki söz konusu merkezlerin gerekli tedbirleri almak kaydıyla 15 Şubat 2021 tarihinde faaliyetlerine başlayabilmelerine,

 

3- Ayrıca, İl Umumi Hıfzıssıhha meclisince daha önceden alınan kararlarda belirtilen tedbirlerin uygulamasının titizlikle devam edilmesine,

 

4- Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına,

 

5- Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

 

6- Alınan kararın Gereği için Tüm İlçe Kaymakamlıklarına İlgili Kamu Kurum Kuruluşlarına ve meslek odalarına tebliğine, bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyelerine gönderilmesine. Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Günün Diğer Haberleri